Natuurbrandindex

Het is wettelijk verboden in de open lucht vuur te stoken of afvalstoffen te verbranden. Dat betekent dat het in of nabij natuurterreinen, zoals bossen, heide, duinen en veengebieden, altijd verboden is om in de open lucht vuur te maken. Onder dit verbod valt ook het verbranden van tuinafval, het aanleggen van vuur voor koken, bakken en braden en het verlichten met kaarsen of fakkels.

Als u toch wilt stoken in de open lucht, kan de gemeente eventueel ontheffing van het stookverbod verlenen. Hiervoor moet u bij de gemeente waarin u wilt stoken, een vergunning aanvragen.

 

Wat moet u doen als u brand signaleert?
– Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk de locatie door.
– Vang ter plaatse de brandweer op en vertel wat er aan de hand is.
– Volg de instructies van politie en brandweer op. Dit kan inhouden dat u het gebied onmiddellijk moet verlaten (vanaf code geel).

Klein gevaar
Het is nat in de natuurgebieden.

Gevaar
De natuurgebieden zijn nog vochtig, maar beginnen wat droger te worden.

Verhoogd gevaar
Het is dermate droog dat de natuurgebieden extra brandgevaar lopen.
Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer mogelijk met extra materieel en personeel uit.

Groot gevaar
Het is erg droog in de natuurgebieden.
In een aantal regio’s worden verkenningsvliegtuigen ingezet om de natuurgebieden te controleren op brandhaarden.
Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer met extra materieel en personeel uit.

Zeer groot gevaar
Het is extreem droog in de natuurgebieden.
In een aantal regio’s worden verkenningsvliegtuigen ingezet om de natuurgebieden te controleren op brandhaarden.
Mogelijk zijn sommige natuurgebieden afgesloten voor publiek.
Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer met veel extra materieel en personeel uit.