Disclaimer

Doel van de site
Deze website is gemaakt vanuit een journalistiek oogpunt. Het doel van deze website is dan ook zeker niet sensatie belust. Bij de artikelen worden foto’s en/of video’s geplaatst, beelden zeggen immers meer dan woorden.

Totstandkoming
De site komt tot stand in samenwerking met diverse vrijwillige foto(video)grafen en journalisten en ingestuurd martiaal van derden.

Uitsluiting aansprakelijkheid
De eigenaar van deze site nemen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto’s, video’s, artikelen en- of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd voor plaatsing op deze site.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit WH media iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Doorklikken op de hyperlinks is trouwens geheel voor eigen risico! Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s waarnaar verwezen wordt.

Foto’s, logo’s, Video’s en info op de pagina’s
Op alle foto’s, logo’s, video’s en informatie van deze internetpagina’s berust copyright. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de Webmaster van deze site. Er is getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met WH media (info@whmedia.nl).

Artikelen
Geplaatste artikelen zijn vaak rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van WH media, of overeen te komen met de werkelijkheid.

Tevens is het zo dat de WH media iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Het is verboden de informatie, artikelen, teksten, foto’s logo’s, en video’s van deze website ergens anders te tonen zonder schriftelijke toestemming van WH media.

Mochten er artikelen of media worden gekopieerd zonder toestemming van WH media, dan zal er een rekening worden verstuurd naar de desbetreffende persoon. Als het onduidelijk is wie de verantwoordelijke is wordt er contact opgenomen met de politie.

Wij plaatsen geen foto’s zonder toestemming van de rechthebbende. Bent u van mening dat u het auteursrecht bezit van een geplaatste foto en wilt u niet dat wij de foto op deze pagina gebruiken, stuur ons dan een bericht met het verzoek de foto te verwijderen. Wanneer wij uw positie als rechthebbende aannemelijk hebben kunnen vaststellen dan wordt de foto zo snel mogelijk verwijderd.

U kunt ook verzoeken de bronvermelding te plaatsen, te wijzigingen of aan te vullen. Wij werken samen met fotografen die hun werk beschikbaar stellen. Wij hebben van hen toestemming om foto’s te plaatsen. Daarom is het niet toegestaan om zonder toestemming van deze rechthebbenden die foto’s te gebruiken.

Toelichting begrippen
Onder website wordt de site www.112inactie.nl www.112-inactie.nl en subdomeinen van de hiervoor genoemde domeinnamen verstaan.
Op Alle webpagina’s beginnende met het adres http://www.112inactie.nl, http://www.112-inactie.nl zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Onder 112inactie wordt de website verstaan, de redactie, vrijwillige foto(video)grafen en journalisten.

< Vragen en of opmerkingen
Voor vragen, opmerkingen, suggesties en klachten omtrent 112inactie.nl verzoeken wij u contact met ons op te nemen. redactie@112inactie.nl

De voorwaarden van de website kunnen gewijzigd worden zonder aankondiging hiervan.